Αίτημα – Διαμαρτυρία για την Αύξηση του Παραβόλου Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικηγόρων

“Προς: τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κ. Βερβεσό.

Κοινοποίηση: Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνα.

Αρ. Πρωτ. 8/19-02-2021 (εξ.),

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με τo α. 7 του ν. 4745/2020 μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα διεξαγωγής του Διαγωνισμού Δικηγόρων από το Υπ. Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η πρώτη εφαρμογή της νέας διάταξης, κατόπιν της παράλειψης διεξαγωγής της Β΄ Εξεταστικής του 2020 λαμβάνει χώρα τώρα, δυνάμει της από 9-2-2021 προκήρυξης του συγκεκριμένου οργάνου.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ήδη από την πρώτη εφαρμογή της αρμοδιότητάς της, η Ολομέλεια έσπευσε να αυξήσει το παράβολο συμμετοχής των υποψηφίων από τα 65 στα 70 ευρώ! Η ενέργεια μάλιστα αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία διαβούλευση με τις κατεξοχήν αρμόδιες Ενώσεις Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων της επικράτειας.

Η αύξηση, μάλιστα, αυτή, η οποία ατυχώς δικαιολογείται με επίκληση στο κόστος διεξαγωγής, το οποίο, όμως, δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα έτη, έρχεται σε ένα διάστημα που συνολικά ο κλάδος πλήττεται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Υπό το πρίσμα αυτό, επομένως, η Ολομέλεια θα όφειλε να άρει, έστω προσωρινά, το κόστος συμμετοχής, αντί να το αυξήσει, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πλέον πληττόμενους του κλάδου, τους ασκούμενους και υποψηφίους δικηγόρους.

Για τους λόγους αυτούς:

1. Καταδικάζουμε τη μονομερή αυτή ενέργεια της Ολομέλειας.

2. Καλούμε την Ολομέλεια να προχωρήσει σε άμεση αναστολή της υποχρέωσης καταβολής παραβόλου για τους υποψηφίους δικηγόρους των εξεταστικών Α’ και Β’ 2021, στα πλαίσια στήριξής τους ως πληττόμενων οικονομικά από την πανδημία.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………..Παύλος Σαλονικίδης