Αίτημα για Προοδευτική Μείωση της Ετήσιας Συνδρομής στον ΔΣΘ

ΑΙΤΗΜΑ

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 23-3-2016,

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης καταβάλλουν υποχρεωτική ετήσια συνδρομή στον ΔΣΘ. Το ύψος της εισφοράς αυτής ορίζεται στα 70 ευρώ για τους παρα πρωτοδίκαις, στα 80 ευρώ για τους παρ’ εφέταις και στα 100 ευρώ για τους παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόρους. Δεδομένου ότι ήδη ο κλάδος μας βρίσκεται σε παρατεταμένες αποχές από την αρχή του 2016, πέραν των αποχών του τελευταίου τριμήνου του 2015, με αποτέλεσμα ήδη μεγάλο μέρος εξ αυτών, ιδίως των νεώτερων να στερούνται οποιουδήποτε εισοδήματος.

Η αδυναμία πραγματοποίησης οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης λόγω και του ιδιαίτερα αυστηρού πλαισίου αδειών, σε συνδυασμό με την αύξηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων καθιστά την κάλυψη των βασικών λειτουργικών εξόδων πρακτικά ανέφικτη για τους περισσότερους συναδέλφους. Για τον λόγο άλλωστε αυτό το ΔΣ του ΔΣΘ ήδη στις 22-3-2016 αποφάσισε την μείωση των ετήσιων συνδρομών, επιφυλασσόμενο όμως για το ποσοστό της μείωσης.

Δεδομένου ότι η συνέχιση της στήριξης των αποχών από την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων καθιστά απαραίτητο τον επιμερισμού του κόστους της, σε υλικό και συμβολικό επίπεδο.

Δεδομένου ότι ήδη μεγάλο μέρος των συναδέλφων έχει καταβάλλει την ετήσια συνδρομή αλλά και ότι υπάρχουν διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, συναφή με το εισόδημα και τα έτη δικηγορίας, καθώς οι νεώτεροι συνάδελφοι πλήττονται εντονότερα από τις παρατεταμένες αποχές και την οικονομική ύφεση.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε:

1. Την μείωση της ετήσιας συνδρομής, εκτάκτως για το 2016, αναδρομικά από την αρχή του έτους και κλιμακωτά ως εξής:

Έκπτωση 100% για τους δικηγόρους πρώτης πενταετίας.

Έκπτωση 50% για τους δικηγόρους με 5-15 έτη δικηγορίας.

Έκπτωση 30% για τους δικηγόρους με περισσότερα από 15 έτη δικηγορίας και τους εμμίσθους.

2. Την επιστροφή της διαφοράς από όσους συναδέλφους ήδη κατέβαλλαν την ετήσια συνδρομή τους. Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επικοινωνία: email: eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………Ο Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης………………………Αναστάσιος Ξένος