6ο Συνέδριο Νέων Νομικών: “Σύγχρονα Ζητήματα Δικαιοσύνης & ο Ρόλος του Δικηγόρου”

Για την συμμετοχή σας με φυσική παρουσία στο συνέδριο παρακαλούμε συμπληρώστε την σχετική φόρμα.