Ανακοίνωση για Περιστατικό Αντιποίησης Ιδιότητας Εκπροσώπου της ΕΑΝΔιΘ

Θεσσαλονίκη 18-10-2018,

Την Τετάρτη 17-10-2018 διεξήχθη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής. Έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε ότι συνάδελφος, μέλος μάλιστα άλλου δικηγορικού συλλόγου (όχι της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούμαστε) δήλωσε από βήματος ότι «εκπροσωπεί την κίνηση ασκουμένων και νέων δικηγόρων της ΕΑΝΔιΘ» και ότι, αν και δεν είναι μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής επιθυμεί να κάνει ανακοίνωση προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης αυτού. Παράλληλα δε, μεμονωμένα άτομα, χωρίς θεσμική ιδιότητα στην ΕΑΝΔιΘ, δήλωναν δημοσίως κατά την διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης ότι την εκπροσωπούν.

Σύμφωνα με το α. 21 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ «Ο Πρόεδρος της Ένωσης εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της, ενώπιον όλων των αρχών και των φυσικών ή νομικών προσώπων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το α. 8 παρ. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ «Εκπροσώπηση της Ένωσης ή δημόσια τοποθέτηση στο όνομα και για λογαριασμό της είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προβλέψεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος Κανονισμού». Κατά την Γενική Συνέλευση του ΣΦΝ που διεξήχθη την Τετάρτη 17-10-2018, η ΕΑΝΔιΘ δεν εκπροσωπήθηκε, καθώς κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ήταν παρόν, κανένα δε μέλος της Ένωσης δεν έλαβε σχετική εξουσιοδότηση προς εκπροσώπηση μας. Ο δε από βήματος της ΓΣ του ΣΦΝ τοποθετηθείς εξ ονόματός μας, δεν αποτελεί καν μέλος της Ένωσης, ούτε εδύνατο να είναι, δεδομένου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Περαιτέρω, σύμφωνα και με τις προβλέψεις των α. 16 το Καταστατικού και του α. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Περαιτέρω, τυχόν συνεργασίες της ΕΑΝΔιΘ με άλλους φορείς ή ενώσεις, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής (α. 15 – 19 Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας). Η ΕΑΝΔιΘ δεν έχει συνάψει καμία συνεργασία με φορέα με την επωνυμία «κίνηση ασκουμένων και νέων δικηγόρων» ή άλλη παρεμφερή. H ύπαρξη και λειτουργία μάλιστα αυτής της ομάδας, μας έχει γίνει γνωστή μόνον επ’ αφορμής ορισμένων δημόσιων τοποθετήσεών της με συκοφαντικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος μας. Άλλωστε η ΕΑΝΔιΘ δεν συνομιλεί θεσμικά με φορείς κομματικού ή παραταξιακού χαρακτήρα ούτε συνάπτει συνεργασίες με οργανώσεις χωρίς σαφείς καταστατικούς όρους λειτουργίας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ καταδικάζει παρόμοιες λυπηρές συμπεριφορές οι οποίες μόνο προφανή στόχο έχουν την προώθηση προσωπικών συνδικαλιστικών ή κομματικών συμφερόντων, καταλήγουν όμως στην παραπλάνηση της κοινής γνώμης και στην αντιποίηση της ιδιότητας του εκπροσώπου της Ένωσης, κατά προφανή παράβαση των κείμενων καταστατικών διατάξεων και των δημοκρατικών αρχών λειτουργίας της.

Η παρούσα κοινοποιείται στα μέλη του ΔΣ του ΣΦΝ, τα οποία δύνανται να επικοινωνούν θεσμικά με την ΕΑΝΔιΘ αποκλειστικά μέσω των επίσημων διαύλων, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της (www.eandith.gr).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………Ελένη Χατζηγιάννη