Απολογισμός 2016 – Σχεδιασμός 2017

Θεσσαλονίκη 15-1-2017,

Το 2016 αποτέλεσε ιδιαίτερα δύσκολο έτος για το δικηγορικό επάγγελμα, δεδομένου ιδίως του ότι το πρώτο εξάμηνο «χάθηκε» από τις παρατεταμένες αποχές. Κρίσιμο έτος αποτέλεσε και για την ΕΑΝΔιΘ, δεδομένων των πολλών και ιδιαίτερα δύσκολων στόχων που είχαν τεθεί αλλά και των κρίσιμων ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, εντός του 2016 πετύχαμε παρά τις εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας συνθήκες να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό. Συγκεκριμένα:

Σε συνδικαλιστικό επίπεδο:

1. Διαμορφώσαμε πλήρεις και ρεαλιστικές προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Οι προτάσεις αυτές κοινοποιήθηκαν σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ ορισμένες υιοθετήθηκαν από την Ολομέλεια.

2. Πραγματοποιήσαμε 4 κεντρικές παρεμβάσεις κατά μόνας ή σε συνεργασία με την ΕΑΝΔΑ και τον ΣΝΑΔΠ (διατήρηση δικαιώματος υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων με απαραίτητο προσόν το πτυχίο νομικής, κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασκούμενων δικηγόρων, αύξηση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων ανά μέλος ΔΕΠ), εκ των οποίων οι δύο πρώτες έγιναν δεκτές και η τέταρτη συζητείται.

3. Ειδικά για τους ασκούμενους δικηγόρους, ολοκληρώσαμε τον Διάλογο για την Αναθεώρηση της Άσκησης καταλήγοντας σε πλήρη πρόταση, η οποία θα προωθηθεί στο Υπ. Δικαιοσύνης.

Σε επιστημονικό επίπεδο:

1. Πραγματοποιήσαμε επιτυχημένη εκδήλωση για το Προσφυγικό και την Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας ενώ ξεκινήσαμε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα «Κ. Κούφα», τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

2. Αναλάβαμε την διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ) την άνοιξη του 2017. Είναι πρώτη αντίστοιχη διοργάνωση στην Ελλάδα.

Τέλος:

1. Επεκτείναμε την συνεργασία μας με άλλες ενώσεις ανά την Ελλάδα καταλήγοντας στην ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων, από κοινού με την ΕΑΝΔΑ και τον ΣΝΑΔΠ.

2. Εφαρμόσαμε σύστημα διαφάνειας και άμεσης πρόσβασης όλων μελών μας σε όλες τις αποφάσεις του συνόλου των οργάνων της Ένωσης.

3. Επιτύχαμε την έκδοση του 6μηνιαίου έντυπου και ηλεκτρονικού περιοδικού της Ένωσης «Lexις», το οποίο μάλιστα βραβεύθηκε για τον σχεδιασμό του.

4. Επανενεργοποιήσαμε τον θεσμό του «Συνηγόρου του Ασκούμενου».

Το 2017 πρώτιστο στόχο αποτελεί η διασφάλιση της ομαλές συνέχισης όλων των προγραμμάτων που ξεκίνησαν το 2016 και παράλληλα η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.

Ειδικότερα:

1. Πρώτο και κύριο στόχο αποτελεί η επιτυχημένη διοργάνωση του Συνεδρίου της ΕΥΒΑ, στις 30/3 έως 2/4.

2. Σε ουσιαστικό επίπεδο, πρέπει να αναδειχθεί το ζήτημα των παροχών του ΤΥΔΘ προς του ασκούμενους δικηγόρους. Παράλληλα, συνεχίζουμε την προσπάθεια για συνολική μεταρρύθμιση της άσκησης με την νομοθέτηση των προτάσεών μας. Τέλος, επεκτείνουμε τις προτάσεις σε περισσότερα ζητήματα, ιδίως το θεσμικό πλαίσιο αμοιβών των νέων δικηγόρων και συνεργατών σε δικηγορικά γραφεία.

3. Σε επίπεδο λειτουργίας της Ένωσης, πρώτο στόχο αποτελεί η εξεύρεση γραφείων για την έδρα της ΕΑΝΔιΘ. Περαιτέρω, κρίνεται σημαντική η οικονομική εξομάλυνση με αύξηση των εσόδων από χορηγούς και αντίστοιχα την μείωση των δαπανών, όπως τα έξοδα του περιοδικού. Εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίαση 15-1-2017.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………..……….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………..Στέφανος Κρεμέτης