Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη που αφορά επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της προστασίας του παιδιού, μεταξύ των οποίων και δικηγόρους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η πρόσκληση και το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα.