Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Δικηγόρων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα αποτελέσματα του πανελλαδικού διαγωνισμού δικηγόρων (α’ εξεταστική περίοδος 2016) θα δημοσιευθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.