Αίτημα: Ειδικές Τιμές για το Πάρκινγκ του ΔΣΘ

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης    

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Θέμα: Ειδικές Τιμές για το Πάρκινγκ του ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη 20-1-2016,

Δεδομένων των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που για τους νέους συναδέλφους είναι ακόμα πιο πιεστικές αλλά και της προηγούμενης σχετικής απόφασης του ΔΣΘ για το έτος 2015 που προέβλεπε την παροχή έκπτωσης σε δικηγόρους έως 3ετίας και ασκούμενους στην ετήσια συνδρομή στο parking του Συλλόγου:

Ερωτάται το ΔΣ του ΔΣΘ αν η σχετική προσφορά ισχύει και για το 2016 καθώς και έως πότε είναι η προθεσμία για την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Σε περίπτωση που η σχετική προσφορά δεν αφορά το έτος 2016 αιτούμαστε την επανάληψη της σχετικής προσφοράς και για το έτος 2016 με την διαμόρφωση της τιμής ετήσιας συνδρομής για τους νέους συναδέλφους για το parking του ΔΣΘ στα 300 ευρώ για τους ασκούμενους δικηγόρους και την επέκτασή της για τους δικηγόρους πρώτης πενταετίας. Η προσφορά αυτή να ανακοινωθεί το δυνατόν πιο άμεσα ώστε να καλύπτει το σύνολο του έτους.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                       Η Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης                                                                                Φουλίδου Ανδριάνα