Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 3-4-2018

Θεσσαλονίκη 1-4-2018, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 3-4-2018 και ώρα 15.00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1). Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Κύρωση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Συμμετοχή εκπροσώπων

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 19-5-2017

Θεσσαλονίκη 20-5-2017, Η Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 19-5-2017, κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Το εξεταστικό και η ενίσχυση της ουσίας της άσκησης περιλαμβάνονται στις θέσεις της ΕΑΝΔιΘ για την

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου για την Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 19-10-2016, Έναν χρόνο μετά την αρχική δέσμευση των προέδρων της ΕΑΝΔΑ, Κυριακής Σταμαδιάνου, και της ΕΑΝΔιΘ, Μιχάλη Μήττα, για ίδρυση πανελλαδικής ένωσης, η οποία θα στοχεύει στην καλύτερη συνεργασία των ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων

Διαβάστε Περισσότερα

Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), και Ο Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (ΣΝΑΔΠ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρξει ενιαία θεσμική εκπροσώπηση των ασκουμένων

Διαβάστε Περισσότερα