Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 4-1-2018

Θεσσαλονίκη 4-1-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00 με ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση Προέδρου. Νομοσχέδιο για την διαμεσολάβηση. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης – Διάλογος για την Αναθεώρησης της Άσκησης

Θεσσαλονίκη 26-11-2016, Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Παρασκευή 25-11-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε τις τέσσερεις τελευταίες θεματικές του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης: Αμοιβές, τρόποι χρηματοδότησης, ωράριο και εποπτεία τους. Φορολογικά και

Διαβάστε Περισσότερα

Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ – Διάλογος για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Την Παρασκευή 25-11-2016 και ώρα 17.00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την πλήρη αναθεώρηση του

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης – Διάλογος για την Αναθεώρησης της Άσκησης

Θεσσαλονίκη 2-11-2016, Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Δευτέρα 31-10-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε τις δύο πρώτες θεματικές του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης: Αν και γιατί πρέπει να υφίσταται ο θεσμός

Διαβάστε Περισσότερα

Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ – Διάλογος για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Την Δευτέρα 31-10-2016 και ώρα 14.00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την πλήρη αναθεώρηση

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Τετάρτη 25-5-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε και υιοθέτησε το Ψήφισμα - πρόταση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ για την έως σήμερα αποτίμηση και την συνέχιση των αποχών. Επίσης εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης από

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Επικράτηση Πλαισίου Συνέχισης Αποχής (ΝΑΙ) έως 6/6

Αναλυτικά αποτελέσματα: Σύνολο Εγγεγραμμένων: 1.142 Ψηφίσαντες: 1.049 ΝΑΙ(Σύνολο): 661 Με αυστηρότερο πλαίσιο:195 Με το ισχύον πλαίσιο: 466 ΟΧΙ:348 Επιτροπή Αγώνα- Μελανεφίδου: 20 Λευκά: 11 Άκυρα: 9

Ψήφισμα – πρόταση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ για την έως σήμερα αποτίμηση και την συνέχιση των αποχών

Θεσσαλονίκη 16-5-2016,             Ο δικηγορικός κλάδος από τον Ιανουάριο του 2016 βρίσκεται σε παρατεταμένες, τις μεγαλύτερες σε διάρκεια τα τελευταία έτη, αποχές, αντιδρώντας στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έφερε έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των εισφορών, στηριγμένο στο

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ΔΣΘ

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαΐου 2016, ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο CAPSIS (Μοναστηρίου 18),  για ενημέρωση και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Ασφαλιστικά θέματα δικηγόρων Φορολογικά θέματα δικηγόρων Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Η παρουσία και συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη!
[et_pb_text admin_label="Ads" background_layout="light"

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ΔΣΘ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» (Μοναστηρίου 18), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Ασφαλιστικά θέματα

Διαβάστε Περισσότερα