Προκήρυξη Διαγωνισμού Δικηγόρων – Α Εξεταστική 2018

 Δημοσιεύθηκε η υπ' αρ. 28343/17-4-2018 απόφαση προκήρυξης Διαγωνισμού Δικηγόρων. Η πρώτη εξεταστική του 2018 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1, Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Ιουνίου. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 24-5-2018. Η Ένωση

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δικηγόρων A’ Εξεταστικής Περιόδου 2016

Οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες κρίθηκαν αποτυχόντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 4194/2013 και μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Δικηγόρων
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα αποτελέσματα του πανελλαδικού διαγωνισμού δικηγόρων (α' εξεταστική περίοδος 2016) θα δημοσιευθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2015

Οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες κρίθηκαν αποτυχόντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 4194/2013 και μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση ΔΣΘ για τις Εξετάσεις Β’ Εξεταστικής Περιόδου

Το καθορισθέν (δυνάµει της αριθµ. 67517οικ./ 17-9-2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων) πρόγραµµα εξετάσεων έχει ως εξής: 1)Παρασκευή 30−10−2015, ώρα 16.00−18.00, Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονοµία 2)Σάββατο 31−10−2015 και ώρα 10.00−12.00, Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονοµία και 14.00−16.00,

Διαβάστε Περισσότερα