Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 4-1-2018

Θεσσαλονίκη 4-1-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00 με ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση Προέδρου. Νομοσχέδιο για την διαμεσολάβηση. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 13-9-2017

13-9-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 με ημερήσια διάταξη: Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενημερωτικού κειμένου με σκοπό την προώθηση του θεσμού του

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΟΑΣΘ για υπαγωγή των ασκούμενων δικηγόρων στο μειωμένο κόμιστρο

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 1/30-8-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, υποβλήθηκε σήμερα 1-9-2017 στο ΔΣ του ΟΑΣΘ αίτημα για υπαγωγή των ασκούμενων δικηγόρων στο μειωμένο κόμιστρο. Το αίτημα έχει ως εξής: "Θεσσαλονίκη 31-8-2017, Οι ασκούμενοι δικηγόροι

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναφορά Αιτήματος για Κατάργηση των Παραστάσεων

Κατόπιν της υπ' αρ. 1/29-6-2017 πρότασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 3/4-7-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, πρωτοκολλήθηκε εκ νέου στον ΔΣΘ το πάγιο αίτημα της ΕΑΝΔιΘ

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα Αρχαιρεσιών Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 2017

  Θεσσαλονίκη 4-5-2017, Με την ολοκλήρωση της θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ και σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/28-4-2017 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, προκηρύσσονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας 5μελούς Επιτροπής Ασκουμένων της

Διαβάστε Περισσότερα

Ψήφισμα για την Εφαρμογή του Νέου Ασφαλιστικού

Θεσσαλονίκη 1-3-2017, Από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου έχει προκύψει πληθώρα ζητημάτων που επιδρούν δυσμενώς στην επαγγελματική ζωή τόσο των ασκουμένων όσο και των νέων δικηγόρων. Το ΔΣ της ΕΑΝΔΙΘ έχει επισημάνει συγκεκριμένα τα εξής

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 1-3-2017

Θεσσαλονίκη 25-1-2017, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 1-3-2017. Θεματολογία: Τρέχοντα ζητήματα με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης. Μειώσεις αμοιβών δικηγόρων που απασχολούνται σε ΜΚΟ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Διεξαγωγή ενημερωτικής

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 14-2-2017

Θεσσαλονίκη 22-2-2017, Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνεδρίασε στις 14.02.2017 με παρόντα όλα τα μέλη της και κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις: Αποφασίσθηκε ομόφωνα ύστερα από εισήγηση τριών εκ των μελών  της η υποβολή

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 24.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και έχοντας υπόψη την αριθ. 58289/14.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 2273/τεύχος Β΄/25.08.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα για Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με την Ασφάλιση των Ασκούμενων Δικηγόρων

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Προς: Πρόεδρο ΔΣ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου. Θεσσαλονίκη 31-1-2017, Οι ασκούμενοι δικηγόροι βρίσκονται υπό ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς όπου

Διαβάστε Περισσότερα