Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 13-9-2017

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 13-9-2017. Θεματολογία:

1. Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενημερωτικού κειμένου με σκοπό την προώθηση του θεσμού του συνηγόρου του ασκούμενου. Εισηγήτρια Κωνσταντίνα Κοχλιού.

2. Συμπλήρωση κ ολοκλήρωση του τεχνικού οδηγού-ενημερωτικού φυλλαδίου για τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.

3. Κατάθεση και διαμόρφωση προτάσεων για το επικείμενο συνέδριο σε συνεργασία με την ELSA Thessaloniki. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.

4. Διαμόρφωση πρότασης – αιτήματος προς τον ΔΣΘ για βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων.  Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.

5. Επισήμανση των νέων ασφαλιστικών διατάξεων που αφορούν στους ασκούμενους δικηγόρους και συζήτηση περί του νέου ασφαλιστικού περιβάλλοντος που δημιουργείται. Εισηγήτρια Λένα Δρούγκα.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………………Μαρία Βασλή