Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 26-7-2018

Θεσσαλονίκη 23-7-2018,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 26-7-2018 και ώρα 18.00 στην βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1). Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Εισήγηση σε σχέση με την λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Ενημέρωση σε σχέση με τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  4. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες σε συγκεκριμένη εταιρία ιδιωτικού δικαίου. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
  5. Εισήγηση σε σχέση με τις αθλητικές ομάδες του ΔΣΘ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  6. Κύρωση αποφάσεων Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτεια Ειρήνη – Μαρία Σταματοπούλου.
  7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Πέμπτη 26-7-2018 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη