Συμμετέχω

Για την ευόδωση των σκοπών της, η ΕΑΝΔιΘ προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της, καθώς και κάθε νέου νομικού, στις διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης προτάσεων για το δικηγορικό λειτούργημα και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνουμε και επιθυμούμε την ενασχόληση των μελών της Ένωσης με τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε διαρκή βάση από την ΕΑΝΔιΘ, ενώ είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε νέες δημιουργικές προτάσεις για ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του νέου δικηγόρου και του νομικού κόσμου εν γένει.

Tο περιοδικό Lexις εκδίδεται από την ΕΑΝΔιΘ σε εξαμηνιαία βάση, κάθε τεύχος είναι έκτασης 20 σελίδων περίπου και η θεματολογία του διαμορφώνεται από τη συντακτική επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων των μελών της Ένωσης, καθώς και της τρέχουσας νομικής συγκυρίας. Το κόστος έκδοσης του περιοδικού καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των μελών της Ένωσης, καθώς και από χορηγίες τρίτων. Διανέμεται δωρεάν εντός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και σε πλήθος καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής των Δικαστηρίων. Μπορείτε να συμβάλετε στη δημιουργία ή/και την κυκλοφορία του Lexις συμμετέχοντας στην συντακτική ομάδα με τους ακόλουθους τρόπους:

– Συγγραφή άρθρων επιστημονικού ή/και κοινωνικού ενδιαφέροντος

– Διενέργεια & απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων

– Προσφορά ή/και ανεύρεση χορηγιών για την κάλυψη του τεχνικού κόστους έκδοσης

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: Lexις]

3. Σχολιασμός Νομολογίας – Αποφάσεων

4. Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας

Αντικείμενο της Ομάδας είναι ο εντοπισμός (καταγραφή και περιγραφή), μέσα από τη δικηγορική πρακτική, αναχρονιστικών διατάξεων και νομοτεχνικών σφαλμάτων τέτοιων, που αδικαιολόγητα δυσχεραίνουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ή/και επιβαρύνουν γραφειοκρατικά/οικονομικά τον Πολίτη, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους Φορείς για τη δυνητική τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργησή τους. Λόγω του σύνθετου αντικειμένου της Ομάδας, το οποίο είναι συνάρτηση του βαθμού τριβής των μελών της με τα επιμέρους πεδία του Δικαίου, καθώς και του χρόνου που μπορεί ο καθένας να διαθέσει για το έργο αυτό, η Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας έχει μόνιμο χαρακτήρα, ούτως ώστε η έρευνα και η κατάρτιση προτάσεων σχετικά με το θέμα αυτό να είναι ενεργή και να παράγει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Προσεχώς θα δημιουργηθεί και πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ομάδας για τη διευκόλυνση όλων.

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας], Συντονίστρια: Έλλη Μέλλιου – elliemelliou@gmail.com.

6. Επιστημονικές Δράσεις – Επιμόρφωση

Με γνώμονα το ενδιαφέρον των μελών της για συνεχή επιμόρφωση, η ΕΑΝΔιΘ οργανώνει – ενίοτε με την αιγίδα ή τη συνδρομή άλλων φορέων της πόλης (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών Νομικής – ELSA Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ.ά.) σεμινάρια, συνέδρια, συνέδρια και ημερίδες επιστημονικού ενδιαφέροντος με επίκαιρη θεματολογία και αξιόλογους ομιλητές. Η είσοδος στις δράσεις αυτές είναι δωρεάν, ενώ όποιος επιθυμεί, μπορεί να εισφέρει οικειοθελώς οποιοδήποτε ποσό στην Ένωση, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ αναμένει με ενδιαφέρον προτάσεις μελών σχετικά με το περιεχόμενο και τη διοργάνωση μελλοντικών δράσεων προς το σκοπό της επιμόρφωσης όλων. Όλες οι διοργανώσεις συνοδεύονται από χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: Εκδηλώσεις]