Γίνε Μέλος

Η εγγραφή στην ΕΑΝΔιΘ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ με την εγγραφή στα μητρώα του ΔΣΘ! Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης καθώς και οι νέοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη δικηγορίας. Όλα τα μέλη έχουν έγκυρη ενημέρωση και πρόσβαση στις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις ενημερώσεις του Συλλόγου όπως βέβαια και δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση φόρμας εγγραφής, με απαιτούμενα στοιχεία Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμό Μητρώου Ασκουμένου/Δικηγόρου, Έτος Εγγραφής στον ΔΣΘ (ως ασκούμενος ή δικηγόρος) και email.

Κατόπιν απόφασης της ΓΣ (ΓΣ 19-2-2016) και του ΔΣ (ΔΣ 9-3-2016) η εγγραφή στην ΕΑΝΔιΘ συνοδεύεται από εισφορά εγγραφής ύψους 3 ευρώ. Τα μέλη που εγγράφονται θα αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις παροχές της Ένωσης ακόμα και πριν την καταβολή της εισφοράς εγγραφής, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί στην συνέχεια σε οποιαδήποτε εκδήλωση, Γενική Συνέλευση ή άλλη διαδικασία της Ένωσης συνοδευόμενη από σχετική απόδειξη καταβολής. Τα εγγεγραμμένα μέλη δύνανται να καταβάλλουν προαιρετικά ετήσια εισφορά ύψους 3 ευρώ. Καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση δεν μπορεί να επιβληθεί στα μέλη χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης.