Αγγελία για 2 Ασκούμενους Δικηγόρους, Aktius – Απαλλαγάκη Κωστής Τομπαΐδης

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ hr@aktius.gr ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ T. +30 2310 530315, 528722   F. +30 2310 282297   E. hr@aktius.gr Βασιλέως Ηρακλείου 11 & Ίωνος Δραγούμη   Θεσσαλονίκη   54625
[et_pb_text

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 24.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και έχοντας υπόψη την αριθ. 58289/14.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 2273/τεύχος Β΄/25.08.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων

Διαβάστε Περισσότερα

Μόνιμη Θέση Απασχόλησης Νομικού

Ανώνυμη εταιρεία συμβούλων αναζητεί για την στελέχωση του νομικού τμήματος, νομικό με διετή τουλάχιστον εμπειρία - εξειδίκευση στο διοικητικό (κυρίως δημόσιες συμβάσεις) και γενικότερα το δημόσιο δίκαιο.   Προδιαγραφές θέσης: In house, πλήρης και αποκλειστική απασχόληση,

Διαβάστε Περισσότερα

7 Θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Σεπτέμβριος 2016 έως Μάρτιος 2017), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να

Διαβάστε Περισσότερα

Ζητείται Ασκούμενος

Ζητείται ασκούμενος από δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκης για ουσιαστική άσκηση με αμοιβή. Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Πληροφορίες και βιογραφικά στο stasilaw@yahoo.gr

Νέα Δικηγόρος Αναζητά Συνεργασία

Νέα δικηγόρος,πτυχιούχος ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο του ΔΠΘ, αναζητά ουσιαστική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση αγγλικής,γαλλικής γλώσσας και Η/Υ. Επικοινωνία: chrysa.f.e@gmail.com

Ασκούμενος Αναζητά Γραφείο

Ασκούμενος Δικηγόρος αναζητά γραφείο στη Θεσσαλονίκη με ποινικές ή/και αστικές υποθέσεις για ουσιαστική άσκηση. Προσόντα: -Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τομέα Ποινικού ΑΠΘ (πρώτος εισαχθείς) -Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ -Συμμετοχή σε moot court και summer school Τηλ: 6986619162 email: stls1992@gmail.com.
[et_pb_column

Διαβάστε Περισσότερα