Αρχική Σελίδα

Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Διακίνηση Παραπλανητικών Δικογράφων από Πολιτικό Φορέα

Θεσσαλονίκη 15-1-2017, Με ιδιαίτερη ανησυχία παρατηρούμε την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο διακίνησης «εξώδικων δηλώσεων – εντολών – εξουσιοδοτήσεων» σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από πολίτες με οφειλές. Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο παρουσιάζεται...
Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Απασχόληση Δικηγόρων σε ΜΚΟ και Διεθνείς Οργανισμούς

Θεσσαλονίκη 15-1-2017, Η έκρηξη της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα έχει εντείνει την παρουσία και δράση πληθώρας μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών. Οι πλειοψηφία εξ αυτών απασχολούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους και των υλοποιούμενων...
Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2016 – Σχεδιασμός 2017

Θεσσαλονίκη 15-1-2017, Το 2016 αποτέλεσε ιδιαίτερα δύσκολο έτος για το δικηγορικό επάγγελμα, δεδομένου ιδίως του ότι το πρώτο εξάμηνο «χάθηκε» από τις παρατεταμένες αποχές. Κρίσιμο έτος αποτέλεσε και για την ΕΑΝΔιΘ, δεδομένων των πολλών και ιδιαίτεραΔιαβάστε...
Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 15-1-2017

Θεσσαλονίκη 15-1-2017, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Κυριακή 15-1-2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Εγκρίθηκε ομόφωνα Απολογισμός 2016 - Σχεδιασμός 2017. Εγκρίθηκε ομόφωνα Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Απασχόληση Δικηγόρων σε...
Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικηγόρων για Αυτεπάγγελτο Διορισμό Φεβρουαρίου 2017

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό για τον μήνα Φεβρουάριο 2017 εδώ.
Διαβάστε περισσότερα

Αγγελίες

Δείτε τις τελευταίες αγγελίες για τους ασκούμενους & νέους δικηγόρους Θεσσαλονίκης

Υποδείγματα

Χρήσιμα υποδείγματα για τους ασκούμενους & νέους δικηγόρους Θεσσαλονίκης

Forum

Επικοινωνία μεταξύ των μελών της ΕΑΝΔιΘ για νομικά και άλλα ζητήματα

Γίνε μέλος

Συμπλήρωσε τη φόρμα και γίνε μέλος της ΕΑΝΔιΘ